ReadyPlanet.com
dot
dot
น้ำยาผสมคอนกรีต
dot
dot
เถ้าลอย
dot
bulletเถ้าลอย โรงไฟฟ้า อื่นๆ
dot
คอนกรีตมวลเบา
dot
dot
ลิงส์เว็บเกี่ยวกับคอนกรีต
dot
bulletASTM
bulletBASF
bulletMae-Moh
bulletสภาวิศวกร
bulletสมาคมคอนกรีตไทย
bulletสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย
bulletสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
dot
เครื่องมืองานคอนกรีต
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.ntpsgroup.com
bulletwww.compomax.co.th


Custom Search


ทางเลือกการใช้เถ้าลอย article

เถ้าลอย (Fly Ash)


คุณสมบัติ และ ที่มาของเถ้าลอย 
            เถ้าลอยเป็นวัตถุพลอยได้จากการเผาถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงสำหรับต้มน้ำในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า,โรงงานกระดาษ และ โรงงานที่ต้องการไอน้ำในการผลิตอื่นๆ ในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่มักได้เถ้าลอยจากโรงงานผลิตไฟฟ้า และ โรงงานกระดาษ เถ้าลอยที่นำมาใช้ในผสมในงานคอนกรีต จำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่ได้ตามข้อกำหนดสำหรับการใช้งาน
โดยทั่วไปคุณสมบัติเถ้าลอยจากแต่ละโรงงานจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามปัจจัยดังนี้
ชนิดของถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้แก่
              -ถ่าน พีท (peat)
              -ถ่าน ลิกไนท์ (lignite)
              -ถ่านหิน สับไบทูมินัส (subbituminus)
              -ถ่านหิน ไบทูมินัส (bituminus)
              -ถ่านหิน แอนทราไซท์ (anthracite)
 โดยทั่วไปเราควรใช้เถ้าลอยจากถ่านลิกไนท์ จน ถึง แอนทราไซท์  ซึ่งคุณภาพเถ้าลอยที่ได้จากถ่านที่มีคุณภาพสูง เถ้าลอยก็จะมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นตามคุณภาพของถ่านหิน


ประเภทของเตาเผา และ กรรมวิธีการป้อนถ่าน 
                โดยทั่วไปเตาเผาจะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 800-1200 องศา C ซึ่งจะเหมาะสำหรับการหลอมเถ้าให้เกิดสภาวะทางเคมี และ กายภาพที่ดี ควรใช้เถ้าลอยที่ได้จากเตาที่มีค่าความร้อนในการเผาถ่านหินในเกณฑ์นี้  และควรเลือกใช้เถ้าลอยจากเตาที่มีกรรมวิธีการย่อยถ่านหินให้มีขนาดเล็กก่อนการป้อนเข้าเตาเผาซึ่งจะทำให้เราได้เถ้าลอยที่มีความละเอียดเหมาะต่อการนำไปใช้งาน

 • ประสิทธิภาพของเครื่องดักจับเถ้าลอย  การเผาถ่านหินจะได้ขี้เถ้าเป็นสองส่วนคือ เถ้าลอย และ เถ้าหนัก สำหรับเถ้าลอยจะได้จากการเผาถ่านหินจนเกิดเป็นควันของขี้เถ้า ซึ่งขี้เถ้านี้จะมีลักษณะเป็นควันละเอียดลอยออกสู่บรรยากาศ ในระบบของเตาเผาจะมีเครื่องดักจับที่ทำงานด้วยหลักการไฟฟ้าสถิตย์  (electrostatic precipitator) คอยดักจับควันและฝุ่นละออกนี้ไม่ให้หลุดไปสู่บรรยากาศภายนอก เครื่องดักจับไฟฟ้านี้จะดักจับเถ้าลอยที่มีขนาดเล็กเท่าควันบุหรี่ ซึ่งเป็นขนาดที่เป็นคุณสมบัติที่ดีของเถ้าลอย ดังนั้นเถ้าลอยที่นำมาใช้งานควรจะได้จากส่วนของขี้เถ้าที่ผ่านการดักจับด้วยระบบไฟฟ้าสถิตย์
 • ส่วนประกอบทางเคมี และ กายภาพ   เถ้าลอยที่จะนำมาใช้ควรมีองค์ประกอบต่างๆ ทั้งทางเคมี และ ฟิสิกส์ ผ่านตามเกรณฑ์มาตรฐานรับรอง สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือความสม่ำเสมอของเถ้าลอยในแต่ละช่วงซึงมีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาดังนี้
    1 แหล่งถ่านหินที่โรงงานใช้ โดยปกติจะมี lotการใช้งานต่อครั้ง ต่อ 6 เดือน และ ไม่ควรใช้เถ้าลอยจากโรงงานที่ชอบเปลี่ยนแหล่งถ่านหินบ่อยจนเกินไป
    2 ชนิดของถ่านหิน ชั้นคุณภาพที่ดีควรเป็น สับไบทูมินัส
    3 ถ้ามีเชื้อเพลิงถ่านหินผสมชีวมวลหลายชนิด ควรมีระบบการป้อนเชื้อเพลิงแยกตามประเภทๆ เป็นช่วงๆ ไป จะทำให้การประเมิลผลคุณภาพเถ้าลอยทำได้ง่ายขึ้น
    4 อุณหภูมิเตาเผา ควรมีความสม่ำเสมอคงที่ และ สภาพเตาต้องมีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์
    5 เตาเผาบางแห่งอาจมียิบซั่มปนเปื้อนมาจากการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดอ็อกไซด์ ซึ่งจะส่งผลต่อการแห้งช้าในคอนกรีตได้
    6 ความละเอียด และ bulk density ต้องมีความสม่ำเสมอ และ ควรตรวจสอบอยู่ประจำ


การใช้งานเถ้าลอย
                   ภายในประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน และ ถ่านหินผสมเชื้อเพลิงชีวมวลอยู่หลายแห่ง และ การนำเถ้าลอยแต่ละแหล่งมาใช้ในงานคอนกรีตเพื่อจุดประสงค์ การปรับปรุงและ เพิ่มคุณภาพคอนกรีต หรือ เพื่อการลดต้นทุน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ คุณภาพทางเคมีและกายภาพของเถ้าลอยแหล่งนั้นๆ, ในยุกของการใช้งานแรกๆ การใช้เถ้าลอยเราจะคัดเลือกตามคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์มาตรฐาน ASTM C 618 สำหรับในปัจจุบันสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้กำหนดมาตรฐาน มอก.2135-2545 เป็นมาตรฐานของประเทศไทย
ดังนั้นการใช้งานเถ้าลอยคงต้องอ้างอิงตามมาตรฐาน และ ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ในปัจจุบันเถ้าลอยจากแหล่ง "โรงไฟฟ้าแม่เมาะ" ถือได้ว่ามีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในการนำมาใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย
                    อย่างไรก็ดี ยังมีเถ้าลอยจากแหล่งต่างๆ มักพบว่ามีคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และ ราคาถูกแต่ไม่มีการนำมาใช้งาน หรือ เคยมีการนำมาใช้งานแล้วเกิดผลเสียหายตามมา อันเนื่องมาจากการใช้งานโดยการทดแทนตามสัดส่วนทีแทนที่เถ้าลอยจากแม่เมาะ ซึ่งคุณสมบัติเถ้าลอยแหล่งอื่นๆ นอกเหนือจาก  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  จะไม่เหมือนกัน ดังนั้นการใช้งานในการทดแทนปูนซีเมนต์เพื่อลดต้นทุน หรือ เพื่อการเพิ่มคุณสมบัติคอนกรีต    ควรได้รับการออกแบบตามคุณสมบัติของเถ้าลอยในแต่ละแหล่งที่เราต้องการนำมาใช้งานให้ถูกต้องกับคุณสมบัติของเถ้าลอยแหล่งนั้นๆ และเมื่อเรามีความเข้าใจการใช้งานอย่างถูกต้อง  เถ้าลอยจากแหล่งเหล่านี้จะช่วยให้เราผลิตคอนกรีตที่มีต้นทุนต่ำคุณภาพสูง ไม่ก่อเกิดความเสียหายต่อการผลิต อีกทั้งเป็นช่วยลดมลภาวะ และ ลดการใช้เชื้อเพลิงสำหรับการขนเถ้าลอยจากแหล่งระยะทางไกลๆ อีกด้วย สำหรับข้อมูลการใช้งาน และ วิธีการนำมาใช้งานของเถ้าลอยแหล่งต่างๆ โปรดติดต่อขอข้อมูลจากเรา
เกี่ยวกับคอนกรีตที่น่าสนใจ

admixture article
คอนกรีตใช้งาน 24 ชั่วโมง article
คอนกรีตห้องเย็น articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ ไมแดส
บริษัท เมกกา ลิ้งซ์ จำกัด
  เลขที่ 79 ซอยลาดพร้าว 112  วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 02 935 2738 - 9      โทรสาร:  02 935 2979
อีเมล :g-midas@hotmail.com.
เว็บไซต์ : www.g-midas.com