ReadyPlanet.com
dot
dot
น้ำยาผสมคอนกรีต
dot
dot
เถ้าลอย
dot
bulletเถ้าลอย โรงไฟฟ้า อื่นๆ
dot
คอนกรีตมวลเบา
dot
dot
ลิงส์เว็บเกี่ยวกับคอนกรีต
dot
bulletASTM
bulletBASF
bulletMae-Moh
bulletสภาวิศวกร
bulletสมาคมคอนกรีตไทย
bulletสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย
bulletสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
dot
เครื่องมืองานคอนกรีต
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.ntpsgroup.com
bulletwww.compomax.co.th


Custom Search


เกี่ยวกับเรา


   ประวัติโดยย่อของเรา

        ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ ไมแดส เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2542 โดยกลุ่มผู้มีความประสบการณ์และความชำนาญในงานคอนกรีตผสมเสร็จ และงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดำเนินธุรกิจในการจัดจำหน่าย สารเคมีผสมเพิ่มในงานคอนกรีต และเป็นที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ    และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป การดำเนินกิจการของห้างฯ ที่ผ่านมาจนถึงในปัจจุบันได้รับความไว้วางใจด้วยดีในการจัดหาวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  และการนำเสนอเทคโนโลยี่ใหม่ๆ ให้กับลูกค้ารวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการผลิตตามมาตรฐานให้กับลูกค้าอย่างดียิ่ง จนได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าครอบคลุมในทุกภาคของประเทศไทย

  •  การดำเนินกิจการ พ.ศ.2542  เริ่มดำเนินกิจการโดยการบุกเบิกการนำเถ้าลอยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ   มานำเสนอลูกค้าในกลุ่ม คอนกรีตผสมเสร็จและกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จ ให้มีการนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตอย่างถูกต้องตามหลักการใช้งานตามมาตรฐานเพื่อลดความเสียหายจากการใช้ผิดวิธี ตลอดจนให้การสนับสนุนการจัดการสัมมนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และทำการถ่ายทอดเทคนิคการใช้งานในรูปแบบต่างๆ แก่คู่ค้า
  • การดำเนินกิจการ พ.ศ.2543 ได้รับความไว้วางใจจาก W.R.GRACE (THAILAND) CO.,LTD.  ให้เป็นผู้แทนจัดจำหน่ายสารเคมีสำหรับ งานคอนกรีตผสมเสร็จและสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยมีความร่วมมือกันในการแนะนำอบรมการใช้สารเคมีให้ถูกต้องกับประเภทของงานตามหลักวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมการนำสารเคมีมาใช้งานเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิต
  •  การดำเนินกิจการ พ.ศ.2545  ได้ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูล  Cellular Concrete  และเห็นว่าคอนกรีตประเภทนี้สามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาในการผลิตอิฐคอนกรีตมวลเบาได้  จึงเริ่มศึกษาในการนำมาผลิตในรูปอุตสาหกรรมจนสามารถผลิตอิฐมวลเบาที่มีคุณสมบัติในการใช้งานในการสร้างผนังโดยมุ่งเน้นให้อิฐมีคุณสมบัติในการก่อฉาบที่สามารถใช้งานกับระบบก่อ-ฉาบทั่วไปที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและเครื่องมือการก่อฉาบที่ยุ่งยากได้ ซึ่งจะส่งผลในการใช้งานมีต้นทุนลดลง สามารถอ้างอิงมาตรฐานได้ งานมีคุณภาพมาตรฐานตามข้อกำหนด และ   ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเป็นผนังมวลเบา
  • การดำเนินกิจการ พ.ศ.2550 ได้รับความไว้วางใจจาก BASF (Thailand) Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่มั่นคง และชั้นนำของโลกจากประเทศเยอรมันนีในด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ แต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจัดจำหน่ายสารเคมีสำหรับงานคอนกรีตผสมเสร็จและสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยมีความร่วมมือกันในการแนะนำอบรมการใช้สารเคมีให้ถูกต้องกับประเภทของงานตามหลักวิชาการ  ตลอดจนส่งเสริมการนำสารเคมีมาใช้งานเพื่อเพิ่มคุณภาพ และผลผลิต

     

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ ไมแดส
บริษัท เมกกา ลิ้งซ์ จำกัด
  เลขที่ 79 ซอยลาดพร้าว 112  วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 02 935 2738 - 9      โทรสาร:  02 935 2979
อีเมล :g-midas@hotmail.com.
เว็บไซต์ : www.g-midas.com